Badania nad problematyką współdziałania i współzawodnictwa

Omawiając czynniki zwiększające spoistość klasy przeprowadzili M. Sherif i C. Sherif1. Badania miały miejsce na obozie letnim z udziałem 24 chłopców w wieku 12 lat. Wyodrębniono w nich trzy etapy. Pierwszy etap badań obejmował podział chłopców na dwie możliwie równoważne grupy, Podczas drugiego etapu badań, który trwał 5 dni, chłopcy w każdej grupie spełniali wspólnie cały szereg zajęć. Przygotowywali posiłki, urządzali nocne biwaki itp. Każda grupa obrała sobie specjalną nazwę oraz ustaliła własne zasady postępowania i wyznaczyła określone funkcje; poszczególnym jej członkom. W wyniku tak przebiegającego współdziałania wzrosła niepomiernie spoistość obu grup. W trzecim etapie badań dwie grupy chłopców postawiono w sytuacji współzawodnictwa. Zwycięskiej grupie obiecano cenną nagrodę. Początkowo dwie grupy współzawodniczyły ze sobą w sposób przyjazny. Niebawem jednak zaczęły okazywać w stosunku do siebie uczucia wrogości. W efekcie tego grupa zwycięska stała się bardziej zwarta, natomiast grupa pokonana wewnętrznie zdezorganizowana. Powstałe w ten sposób konflikty między chłopcami były trudne do przezwyciężenia. W dalszych próbach eksperymentu okazało się, że stopniowe rozwiązanie nabrzmiałych konfliktów może nastąpić zwłaszcza w, warunkach współpracy, tj. wówczas, gdy jakiś ważny i jednocześnie atrakcyjny dla dzieci cel można osiągnąć wyłącznie dzięki wspólnemu wysiłkowi wszystkich grup. Zasygnalizowane wyżej badania nad współdziałaniem i współzawodnictwem nie obejmują wszystkich badań tego rodzaju. Podobne badania przeprowadzili także m.in. J. R. French, W. Haythorn, M.E. Shaw, T. Mizuhara i S. Tamai. Nie wszystkie badania nad współdziałaniem i współzawodnictwem stwierdzają lepsze możliwości ogólnego rozwoju członków grupy współdziałających ze sobą niż pozostających w stosunkach rywalizacji. Niektóre badania, np. E. B. Hurlock, C. Leuby, Sing-Chu Tsenga i I. C. Whittermore’a podkreślają wyższość warunków współzawodnictwa dla ogólnej efektywności grupy.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!