Badania nad osobowością nauczyciela

Szczególnie cennymi są te badania, które opierają się na rzetelnych metodach psychologicznych, i których cele sięgają poza zwykłe rejestrowanie cech przydatnych lub nie przydatnych w zawodzie nauczycielskim. Badania takie dostarczają możliwie obiektywnych informacji o konkretnym nauczycielu. Wynikające z nich wnioski pozwalają lepiej poznać i rozumieć nauczyciela, zwłaszcza jego ciężką i odpowiedzialną pracę, która w dużej części wywiera wpływ na ukształtowanie się jego osobowości. Przykładem takich badań może być zastosowany przez L. Bandurę inwentarz osobowości Bernreutera wobec 257 nauczycieli, którzy niedawno zgłosili się do zawodu nauczycielskiego, a przygotowanie pedagogiczne zdobyli na kilkumiesięcznych kursach. Badania za pomocą inwentarza uzupełniały zbierane od kierowników szkół i inspektorów szkolnych opinie o pracy badanych nauczycieli oraz częściowo hospitacje lekcji i przeprowadzony z nimi wywiad na temat trudności, jakie napotykają oni w swym zawodzie. Badania wykazały, że u przeważającej większości osób badanych dominowały wyraźnie osoby o cechach introwertywnych, tj. osoby o nastawieniu na wewnątrz (ku sobie), zainteresowane własnym światem wewnętrznym, nie mające w zasadzie większej potrzeby nawiązywania bezpośrednich kontaktów z innymi ludźmi.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!