Badania cech osobowości nauczycieli w oparciu o opinie uczniów

Warto by również korzystając z badań tego typu, jakie przeprowadził L. Bandura wskazać nauczycielom zwłaszcza na te cechy osobowości, które w dużej części stanowią bezpośrednią lub pośrednią konsekwencję wykonywanego przez nich zawodu, jak również pewne sposoby zabezpieczania się przed grożącymi im deformacjami psychicznymi. Na specjalną uwagę zasługują badania cech osobowości nauczycieli w oparciu o opinie uczniów. Na podstawie tych badań można dowiedzieć się, jakie istnieją oczekiwania uczniów pod adresem nauczycieli i czego oni od nich nie oczekują, czy i pod jakim względem różnią się. upragnione i nieupragnione przez uczniów cechy osobowości nauczycieli w zależności np. od ich wieku, płci, liczby przepracowanych lat, odczuwanych wobec nich sympatii lub antypatii i wykształcenia, a także czy i jak różnią się one w zależności od wieku, płci, typu szkoły, pochodzenia społecznego uczniów. Charakteryzując swych nauczycieli, uczniowie zwracają przeważnie uwagę zarówno na ich cechy osobowości, jak i reprezentowane przez nich określone kwalifikacje zawodowe lub ich brak. Tak np. J. Skorupska w wyniku swych badań nad cechami osobowymi nauczycieli (w oparciu o metodę wypracowania zastosowaną wobec 300 uczniów w wieku 12—18 lat) stwierdziła, że do najczęściej wymienianych przez nich cech pozytywnych należą:

  • bezpośredniość, życzliwość, cierpliwość, wyrozumiałość, zrozumienie,
  • głęboka wiedza, wysokie wymagania, autorytet, wysokie umiejętności dydaktyczne,
  • spokój, pogoda, dobry humor,
  • zainteresowanie młodzieżą,
  • sprawiedliwość w ocenie młodzieży,
  • delikatność,
  • znajomość psychiki młodzieży.
Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!