ANKIETY I WYPRACOWANIA

Łatwymi i często na ogół stosowanymi metodami poznawania dynamiki grupowej klasy szkolnej są ankiety i wypracowania. W porównaniu jednak z przedstawionymi już metodami^ łącznie z technikami socjometrycznymi, okazują się mniej wartościowe z metodologicznego punktu widzenia. Przede wszystkim za pomocą ankiet i wy- pracowań nauczyciel dowiaduje się nie tyle o samych zjawiskach i procesach grupowych klasy, ile o tym, co myślą i sądzą uczniowie o sytuacji społecznej w klasie. Ponadto wiele ankiet i wypracowań nie pozwala na bardziej jednoznaczną interpretację zebranego materiału, ani też na ilościowe jego opracowanie. Ankiety i wypracowania budzą również wątpliwości co do szczerości, a niekiedy również kompetencji wypowiadania się uczniów na temat społecznej problematyki klasy. Niemniej jednak mogą oddać niemałą usługę w poznawaniu życia społecznego klasy. Nawet bowiem, jeśli zapewniałyby jedynie zebranie opinii uczniów o niektórych aspektach dynamiki grupowej swojej klasy, to i tak miałyby dużą wartość dla nauczyciela. Tego rodzaju opinie są wyrazem uznawanych przez uczniów wartości, za kształtowanie których odpowiedzialny jest przede wszystkim nauczyciel. Ankiety kojarzą się z reguły z kwestionariuszami. Przez jedne i drugie rozumie się arkusz popieąu z wydrukowanymi na nim pytaniami i wolnymi miejscami na wypisywanie odpowiedzi, lub też z gotowymi odpowiedziami, spośród których osoby badane wybierają te, które uważają za prawdziwe. Zachodząca różnica między ankietami i kwestionariuszami jest raczej różnicą stopnia niż gatunku. Ankiety obejmują nie więcej niż kilka lub kilkanaście pytań i to najczęściej pytań „otwartych”, podczas gdy kwestionariusze zawierają z reguły od kilkudziesięciu do kilkuset pytań przeważnie „zamkniętych”. Toteż badania kwestionariuszowe umożliwiają pełniejsze i wszechstronniejsze gromadzenie materiału badawczego. Konstruowanie kwestionariuszy wymaga głębszej znajomości metodologicznej. Używa się ich szczególnie dla potrzeb badań naukowych. Z tych powodów ograniczę się wyłącznie do ankiet i związanych z nimi wypracowań, które praktycznie rzecz biorąc stanowią najprostszą formę ankiet.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!