Aktywność i samodzielność uczniów

W związku z tym niektórzy pedagodzy i psycholodzy jak R. Bush i I. J. Gordon utrzymują, że podstawową rolę nauczyciela należałoby upatrywać w podobnej funkcji do tej, jaką pełni kapitan drużyny sportowej. Nauczyciel zatem jest według nich partnerem uczniów, odznacza się wysokimi walorami fachowymi i cieszy się dużym autorytetem w klasie. Nie występuje jednak jako wyłączny kierownik wszystkich poczynań uczniów ani też jako jedyny ich sędzia i przywódca w jednej osobie. Głównym jego zadaniem zwłaszcza według R. Busha jest troska o poprawne stosunki interpersonalne między uczniami. W przekazywaniu wiadomości bowiem, a także w wykonywaniu różnego rodzaju czynności administracyjnych lub kontrolnych mogą go zastąpić nowoczesne urządzenia i to według najnowszych wzorów technologicznych, jak maszyny uczące, różne urządzenia techniczne, niezbędne materiały i pomoce. Nie ulega wątpliwości, że wzmożenia pracy dydaktyczno-wychowawczej należy oczekiwać także dzięki wsparciu ze strony współczesnej technologii. Niezależnie jednak od postępu w tej dziedzinie nauczyciel pozostanie nadal głównym kierownikiem i organizatorem procesu nauczania i wychowania. W związku z tym, aby należycie wywiązać się z tego zadania, jest on niejako zobowiązany do coraz to większej troski własną umiejętność organizacji pracy i życia uczniów, poziom wiedzy myślenia oraz ich postawę ideowo-społeczną. Są to trzy moim zdaniem podstawowe cechy nauczyciela, stanowiące istotne ogniwa w całokształcie jego działalności pedagogicznej, a zwłaszcza w pełnieniu przez niego roli organizatora działalności grupowej uczniów. Niedomaganie każdej z wymienionych kwalifikacji zawodowych (cech) jest jednoznaczne z obniżeniem się poziomu pozostałych jego kwalifikacji. Toteż warto nieco bliżej przyjrzeć się im, szczególnie zaś w świetle organizacji pracy i życia uczniów.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!